Skip to main content
Košarica
Vaša košarica je trenutno prazna.

Opći uvjeti dostave

Molimo kupce da pažljivo pročitaju Opće uvjete dostave robe.Prijevoznička tvrtka OVERSEAS TRADE Co LTD d.o.o. dostavlja proizvode ili usluge Kupcu.

Prodavatelj je dužan dostaviti naručenu robu na adresu koju je Kupac naveo u Narudžbi Kupca napravljenu putem www.antao2002.hr. Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni ili poslovni objekt do adrese naznačene za dostavu ukoliko je adresi moguće pristupiti sa javne prometne površine prijevoznim sredstvom. Ukoliko prilaz do objekta nije slobodan, dostava se vrši do najbliže točke na kojoj je istovar moguć.

Rok isporuke Kupcu je 2-3 radna dana ukoliko se artikl nalazi na skladištu Prodavatelja. Za proizvode koje Prodavatelj ne drži na skladištu, rok isporuke može biti dulji od prethodno navedenih. Također, rok isporuke može se produljiti i u slučaju događaja koje Prodavatelj nije mogao predvidjeti niti spriječiti. U oba slučaja Kupac će na način kako je to propisano ovim uvjetima biti pravovremeno obaviješten o predviđenom roku isporuke. Otoci podliježu posebnom režimu prijevoza, te su mogući duži rokovi dostave.

Rok isporuke počinje teći od trenutka kada Prodavatelj zaprimi uplatu na žiro račun (robu ne isporučujemo na temelju potvrde o uplati, već tek nakon što uplata bude vidljiva na našem žiro računu) ili kada se autorizira transakcija kreditnih ili debitnih kartica.

Pouzećem isporučujemo robu do maksimalnog iznosa 300,00 EUR, te Antao 2002 d.o.o. zadržava diskrecijsko pravo da određenu robu ne šalje pouzećem.

Cijena troškova dostave za sve narudžbe napravljene putem Internet trgovine www.antao2002.hr iznosi:

– Za sve narudžbe vrijednosti do 85,00 EUR (PDV uključen) trošak dostave po jednoj isporuci iznosi 6,00 EUR (PDV uključen) za kontinentalni dio. Za otoke i mjesta sa posebnim režimom dostave (dostupan na internetskim stranicama www.overseas.hr) naknada za trošak dostave iznosi 8,00 EUR (PDV uključen).

– Za sve narudžbe vrijednosti od 85,01 EUR (PDV uključen) i više za kontinentalni dio, te 100,00 EUR  (PDV uključen) i više za otoke i mjesta sa posebnim režimom dostave Antao 2002 d.o.o. će besplatno dostaviti naručenu robu primateljima u Republici Hrvatskoj.

Usluge dostave se automatski obračunavaju u košarici.

Prodavatelj je odgovoran za pravovremeno i uredno otpremanje robe iz svojih poslovnih jedinica i isporuke dostavljača, ali nije odgovoran za kašnjenja uzrokovana višom silom, kao i za sve slučajeve nemogućnosti i/ili kašnjenja isporuke za koje odgovaraju dostavne službe.

Ukoliko isporuka kupljene robe nije moguća na adresi koju je Kupac naznačio u narudžbi, zbog toga što se Kupac u dogovorenom terminu ne nalazi na naznačenoj adresi iz njemu poznatih razloga, troškove sljedeće isporuke, kao i sve druge moguće troškove zbog neuspjele isporuke snosi isključivo Kupac.

U slučaju neuspjele dostave, kako je to definirano prethodnim stavkom ovih Uvjeta, ukoliko se proizvod ne preuzme, a Kupac nije obavijestio Prodavatelja o tome pisanim putem, Prodavatelj ima pravo uskladištiti robu po svom izboru na rizik Kupca uz obračunavanje troškova skladištenja po započetom mjesecu i inzistirati na ispunjenju ugovora, ili, nakon određivanja naknadnog roka od 15 dana raskinuti ugovor i robu dalje prodati trećim osobama, pri čemu je Kupac obvezan platiti naknadu skladištenja i manipulativnih troškova.

Proizvod se smatra isporučenim kada Kupac ili od Kupca ovlaštena osoba potpiše potvrdu o preuzimanju, te istu preda dostavnoj službi. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja, te ukoliko ih ima, odmah prijaviti oštećenja djelatniku dostavne službe koji robu isporučuje. Kupac ima pravo odbiti primiti pošiljku koja ima vidljiva oštećenja.

Kupac je dužan bez odlaganja preuzetu robu pregledati po vanjskoj ambalaži prilikom preuzimanja od dostavne službe, te obavijestiti Prodavatelja o vidljivim nedostacima robe.

Prodavatelj može, u slučaju uočenih problema s izvršavanjem obveze plaćanja Kupca, otpremu robe po vlastitom nahođenju otkazati ili odgoditi do potpunog izvršenja obveza plaćanja od strane Kupca.

Ukoliko Kupac odbije primiti ispravne/neoštećene proizvode koje je prethodno naručio, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu troškova dostave i sve manipulativne troškove.

U slučaju osobnog preuzimanja proizvoda, proizvode nije moguće podići odmah po uplati, potrebno je pričekati obavijest Prodavatelja da su proizvodi spremni za preuzimanje. Kupac će biti obaviješten telefonskim putem ili elektroničkom poštom da je njegova roba spremna za preuzimanje.

Na stranicama dostavne službe www.overseas.hr možete pratiti svoj paket. Po unosu broja paketa prikazati će se detalji dostave – uključujući i informaciju očekivanog vremena isporuke, kao i posljednji status nakon otpreme paketa.

U slučaju da robu ne preuzmete na vrijeme, a uredno ste zaprimili obavijest o prispijeću pošiljke, snosite sve troškove vraćanja robe u Antao 2002 d.o.o. i ponovno slanje robe za koje će Vam biti ispostavljen račun koji morate platiti prije ponovnog slanja robe.

Ako naručena roba nije isporučiva, Antao 2002 d.o.o. će ponuditi kupcu drugu najsličniju robu i nakon što kupac potvrdi e-mailom da mu ponuda odgovara najranije sljedeći radni dan će poslati na dostavu robu kupcu. Ukoliko kupcu ponuda ne odgovara Antao 2002 d.o.o.] će izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Za povrate sredstava obavezno moramo imati sljedeće Vaše podatke:

  • Ime i prezime uplatitelja ili naziv poduzeća/obrta
  • Broj tekućeg ili žiro računa
  • Naziv poslovne banke kod koje se vodi navedeni račun
  • Adresu osobe vlasnika računa: Ulica i kućni broj, Grad i poštanski broj (ova adresa mora biti istovjetna adresi sa osobne iskaznice vlasnika računa) ili adresu sjedišta poduzeća / obrta
  • OIB građana / fizičke osobe vlasnika računa ili OIB poduzeća / obrta