Skip to main content
Košarica
Vaša košarica je trenutno prazna.

Opći uvjeti poslovanja

Informacije o trgovačkom društvu – Prodavatelju:

ANTAO 2002 d.o.o.

Ulica kardinala Franje Kuharića 1 A

10 430 Samobor

 

Adresa elektroničke pošte:

info@antao2002.hr

 

Info telefon:

+ 385 98 9817960

Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva telekomunikacijskog operatera korisnika info telefona.

 

Radno vrijeme info telefona je radnim danom i subotom od 8:00 do 16:00.

Nedjeljom i blagdanima korisnička podrška nije dostupna.

 

Poduzeće je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Račun otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d.

IBAN: HR4524840081135346224

Iznos temeljnoga kapitala društva iznosi 3.318,07 eura i u cijelosti je uplaćen u novcu.

 

MB: 080910508

OIB: 62049453824

 

Osoba ovlaštena za zastupanje: Direktor Anto Ivanović

 

 

 

 

Kupac

Kupac proizvoda je svaka fizička ili pravna osoba koja kupuje proizvode putem Internet trgovine antao2002.hr na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja.

Prije korištenja Internet trgovine antao2002.hr i kupnje, kupac izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete poslovanja i slijedom toga ih prihvaća, izjavljuje kako je upoznat da narudžba proizvoda uključuje plaćanje kupoprodajne cijene i troškova dostave gdje je to primjenjivo, te da je obaviješten o uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora, a koje sve uvjete i obavijesti je razumio i prihvatio.

Kupac fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Ukoliko se Kupac ne slaže sa ovim Općim uvjetima i pravilima korištenja Internet trgovine antao2002.hr  i/ili ukoliko kao Kupac fizička osoba niste punoljetni ili poslovno sposobni, molimo da se suzdržite od korištenja ove internetske stranice.

Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje Kupca ovlašćuje Prodavatelja da uskrati prodaju proizvoda ili pružanje svojih usluga.

Opće odredbe

Tvrtka Antao 2002 d.o.o. kao Prodavatelj pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni antao2002.hr . Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem, te provođenja financijskih transakcija.

Kupac je upoznat sa činjenicom da ponekad može doći do prekida usluga, ili do događaja na koje Prodavatelj ne može utjecati, te prihvaća da Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka niti bilo kakvu štetu na elektroničkim uređajima Kupca do kojih može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Kupac se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili u potpunosti isključen.

Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, tvrtka Antao 2002 d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Tvrtka Antao 2002 d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka.  Nastavkom korištenja Internetske stranice nakon objave na internetu novih izmijenjenih Općih uvjeta poslovanja i/ili Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Kupac prihvaća izmjene.

 

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo tvrtke Antao 2002 d.o.o.  Sva međusobna komunikacija i međudjelovanje koje se odvija putem Internetske stranice antao2002.hr mora biti u skladu sa ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja.

Svi materijali koji se nalaze na Internetskoj stranici antao2002.hr isključivo su pravo Prodavatelja ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava, te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu.

Kupac se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice antao2002.hr isključivo na vlastitiu odgovornost Kupca tako da tvrtka Antao 2002 d.o.o. ne jamči za posljedice koje mogu nastati uporabom ove internetske stranice, ili za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe isporučene preko ove internetske stranice.

Kupac izričito potvrđuje da tvrtka Antao 2002 d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Kupca ili trećih strana, te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Kupcu.

Uz prethodno navedene uvjete, tvrtka Antao 2002 d.o.o. neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do Kupca ili za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze.

Prodavatelj zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Kupca u slučaju bilo kakvog ponašanja koje Prodavatelj, prema svojoj diskrecijskoj procjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Kupca.

Kupac može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Prodavatelj će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

antao2002.hr je registrirana domena tvrtke Antao 2002 d.o.o.

Tvrtka Antao 2002 d.o.o. je prodavač, a ne izdavač sadržaja koji pribavljaju treće strane i Kupci. Tvrtka Antao 2002 d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Sjedište tvrtke Antao 2002 d.o.o. je u Samoboru, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su stvarno nadležnog suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Kupac pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

 Uvjeti korištenja usluga Internetske stranice antao2002.hr

Uvjet za korištenje Internet stranice antao2002.hr je uspješna registracija Kupca. U okviru registracije Kupcu će biti ponuđen prihvat ovih Općih uvjeta korištenja i Izjave o povjerljivosti / Privatnosti podataka, čiji prihvat je preduvjet za korištenje usluga Internet stranice antao2002.hr.

 

 

 

Jezik

Jezik komunikacije na Internet stranici antao2002.hr je hrvatski književni jezik.

Cijene

Sve cijene navedene na antao2002.hr predstavljaju maloprodajne cijene i izražene su u eurima (EUR) te uključuju PDV, izuzev ako nije drugačije izričito navedeno. Antao 2002 d.o.o. pridržava pravo izmjene maloprodajnih cijena, osim u slučaju ako nije navedeno drugačije (npr. u slučaju akcija i drugih posebnih vrsta prodaje). Navedene maloprodajne cijene vrijede isključivo za kupnju proizvoda putem Internet trgovine antao2002.hr.

 Akcijska prodaja

Razdoblja trajanja i uvjeti akcija i drugih posebnih oblika prodaje (akcijska prodaja, rasprodaja, sniženje, sezonsko sniženje i sl.), navedeni su uz svaku takvu ponudu.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, tvrtka Antao 2002 d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok trajanja.

 Dostupnost Proizvoda i rok isporuke

Prijevoznička tvrtka OVERSEAS TRADE Co LTD d.o.o. dostavlja proizvode ili usluge Kupcu.

Prodavatelj je dužan dostaviti naručenu robu na adresu koju je Kupac naveo u Narudžbi Kupca napravljenu putem antao2002.hr. Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni ili poslovni objekt do adrese naznačene za dostavu ukoliko je adresi moguće pristupiti sa javne prometne površine prijevoznim sredstvom. Ukoliko prilaz do objekta nije slobodan, dostava se vrši do najbliže točke na kojoj je istovar moguć.

Rok isporuke Kupcu je 2-3 radna dana ukoliko se artikl nalazi na skladištu Prodavatelja. Za proizvode koje Prodavatelj ne drži na skladištu, rok isporuke može biti dulji od prethodno navedenih. Također, rok isporuke može se produljiti i u slučaju događaja koje Prodavatelj nije mogao predvidjeti niti spriječiti. U oba slučaja Kupac će na način kako je to propisano ovim uvjetima biti pravovremeno obaviješten o predviđenom roku isporuke. Otoci podliježu posebnom režimu prijevoza, te su mogući duži rokovi dostave.

Rok isporuke počinje teći od trenutka kada Prodavatelj zaprimi uplatu na žiro račun (robu ne isporučujemo na temelju potvrde o uplati, već tek nakon što uplata bude vidljiva na našem žiro računu) ili kada se autorizira transakcija kreditnih ili debitnih kartica.

Pouzećem isporučujemo robu do maksimalnog iznosa 300,00 EUR, te Antao 2002 d.o.o. zadržava diskrecijsko pravo da određenu robu ne šalje pouzećem.

Cijena troškova dostave za sve narudžbe napravljene putem Internet trgovine antao2002.hr iznosi:

  • Za sve narudžbe vrijednosti do 85,00 EUR (PDV uključen) trošak dostave po jednoj isporuci iznosi 6,00 EUR (PDV uključen) za kontinentalni dio. Za otoke i mjesta sa posebnim režimom dostave (dostupan na internetskim stranicama overseas.hr ) naknada za trošak dostave iznosi 8,00 EUR (PDV uključen).
  • Za sve narudžbe vrijednosti od 85,01 EUR (PDV uključen) i više za kontinentalni dio, te 100,00 EUR (PDV uključen) i više za otoke i mjesta sa posebnim režimom dostave Antao 2002 d.o.o. će besplatno dostaviti naručenu robu primateljima u Republici Hrvatskoj.

Prodavatelj je odgovoran za pravovremeno i uredno otpremanje robe iz svojih poslovnih jedinica i isporuke dostavljača, ali nije odgovoran za kašnjenja uzrokovana višom silom, kao i za sve slučajeve nemogućnosti i/ili kašnjenja isporuke za koje odgovaraju dostavne službe.

Ukoliko isporuka kupljene robe nije moguća na adresi koju je Kupac naznačio u narudžbi, zbog toga što se Kupac u dogovorenom terminu ne nalazi na naznačenoj adresi iz njemu poznatih razloga, troškove sljedeće isporuke, kao i sve druge moguće troškove zbog neuspjele isporuke snosi isključivo Kupac.

U slučaju neuspjele dostave, kako je to definirano prethodnim stavkom ovih Uvjeta, ukoliko se proizvod ne preuzme, a Kupac nije obavijestio Prodavatelja o tome pisanim putem, Prodavatelj ima pravo uskladištiti robu po svom izboru na rizik Kupca uz obračunavanje troškova skladištenja po započetom mjesecu i inzistirati na ispunjenju ugovora, ili, nakon određivanja naknadnog roka od 15 dana raskinuti ugovor i robu dalje prodati trećim osobama, pri čemu je Kupac obvezan platiti naknadu skladištenja i manipulativnih troškova.

Proizvod se smatra isporučenim kada Kupac ili od Kupca ovlaštena osoba potpiše potvrdu o preuzimanju, te istu preda dostavnoj službi. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja, te ukoliko ih ima, odmah prijaviti oštećenja djelatniku dostavne službe koji robu isporučuje. Kupac ima pravo odbiti primiti pošiljku koja ima vidljiva oštećenja.

Kupac je dužan bez odlaganja preuzetu robu pregledati po vanjskoj ambalaži prilikom preuzimanja od dostavne službe, te obavijestiti Prodavatelja o vidljivim nedostacima robe.

Prodavatelj može, u slučaju uočenih problema s izvršavanjem obveze plaćanja Kupca, otpremu robe po vlastitom nahođenju otkazati ili odgoditi do potpunog izvršenja obveza plaćanja od strane Kupca.

Ukoliko Kupac odbije primiti ispravne/neoštećene proizvode koje je prethodno naručio, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu troškova dostave i sve manipulativne troškove.

U slučaju osobnog preuzimanja proizvoda, proizvode nije moguće podići odmah po uplati, potrebno je pričekati obavijest Prodavatelja da su proizvodi spremni za preuzimanje. Kupac će biti obaviješten telefonskim putem ili elektroničkom poštom da je njegova roba spremna za preuzimanje.

Na stranicama dostavnih službi možete pratiti svoj paket. Po unosu broja paketa prikazati će se detalji dostave – uključujući i informaciju očekivanog vremena isporuke, kao i posljednji status nakon otpreme paketa.

 Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane Kupca)

Ugovor koji Kupac sklapa sa Antao 2002 d.o.o. za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Antao 2002 d.o.o. te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, a u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Antao 2002 d.o.o. i Kupca.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Iznimka od ovog ovlaštenja odnosi se na proizvode za koje čl. 79.  Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora o čemu će vas Prodavatelj posebno upozoriti u ponudi konkretnog proizvoda.

Jednostrani raskid ugovora Kupac može izvršiti putem bilo kakve nedvosmislene pisane izjave kojom izražava svoju volju da raskine zaključeni kupoprodajni ugovor, poslane Prodavatelju na adresu Antao 2002 d.o.o., Kardinala Franje Kuharića 1a, 10430 Samobor ili na e-mail: info@antao2002.hr, u kojoj izjavi će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail, podatke o primljenom proizvodu i primjerak računa.

Prodavatelj je dužan bez odgađanja dostaviti Kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu ugovora. U slučaju da Kupac izvrši raskid ugovora, Prodavatelj će Kupcu najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je zaprimio vraćeni proizvod, vratiti cjelokupni plaćeni iznos, umanjen za trošak dostave kada isti postoji, u skladu sa uvjetima iz ovih Općih uvjeta, na isti način kako je uplata izvršena, osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja i uz pretpostavku da Prodavatelj nije u obvezi platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Povrat plaćenog iznosa biti će Kupcu izvršen isključivo nakon što Prodavatelj na adresu označenu na računu zaprimi proizvod.

Trošak povrata robe s osnova jednostranog raskida ugovora od strane Kupca snosi Kupac.

U slučaju raskida ugovora od strane Kupca kako je to gore navedeno, za povrat cjelokupno primljenog iznosa novca, vraćeni proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u neoštećenoj originalnoj ambalaži uz priloženu presliku računa.

Zahtjev Kupca za zamjenu ispravnog proizvoda (npr. neodgovarajući broj odjeće, neodgovarajuća boja proizvoda) koji ste kupili smatrat će se jednostranim raskidom, pa Vas molimo da u tom slučaju obavezno sastavite nedvosmislenu pisanu izjavu kojom ćete raskinuti ugovor. Proizvode (povrat ili zamjena) potrebno je dostaviti na adresu: Antao 2002 d.o.o., Kardinala Franje Kuharića 1a, 10430 Samobor.

Kupac je sukladno članku 84. stavak 6. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana.

Slijedom toga, Antao 2002 d.o.o. preporuča svojim kupcima prilikom preuzimanja proizvoda, a u vezi s jednostranim raskidom ugovora u zakonskom roku od 14 dana:

– da slika proizvoda‎ prikazuje načelan izgled te način uporabe proizvoda kao i prezentaciju proizvoda kako to predviđa proizvođač. Slika ne prikazuje do detalja konkretan proizvod koji se isporučuje kupcu, stoga antao2002.hr preporuča kupcu da detaljno pregleda karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici antao2002.hr  prilikom izbora proizvoda.

– ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati poduzeću Antao 2002 d.o.o. Ako kupac ne reklamira oštećenje ambalaže dostavljaču u trenutku preuzimanja proizvoda, smatra se da je preuzeo proizvod sa neoštećenom ambalažom.

– ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda (postoci u tablici).

– pažljivo pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i  funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte funkcionalnost igračke i ostalih proizvoda, pažljivo pregledajte knjigu i sl.), ali nemojte proizvod koristiti ili njime rukovati ako namjeravate koristiti zakonsko pravo na raskid ugovora, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se primjerice za knjige – savijanje korica i/ili podcrtavanje teksta i/ili pisanje po knjizi, za torbe i ruksake – prenošenje stvari, za modne dodatke – nošenje na tijelu, alati – korištenje u njihovu svrhu, rasvjeta – montiranje. Rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda te će Antao 2002 d.o.o. postupati prema donjoj tablici broj 2.

Antao 2002 d.o.o. utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

  1. Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje originalne ambalaže vraćenog proizvoda:
Stanje ambalaže
Neoštećena ambalaža Oštećena ambalaža Bez originalne ambalaže
Knjige 0,00% 0,00% 0,00%
Uredski materijal 0,00% 0,00% 0,00%
Školske torbe/pernice 0,00% 10,00% 20,00%
Školski i uredski pribor (olovke,bojice,  geometrijski pribor …) 0,00% 10,00% 20,00%
Igračke 0,00% 10,00% 20,00%
Darovi i poslovna galanterija, tekstil 0,00% 10,00% 20,00%
Čišćenje i higijena 0,00% 10,00% 20,00%
Računala, IT oprema i periferija, Ostalo Ovisi o procjeni službenog servisa ili dobavljača

 

  1. Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje vraćenog proizvoda:
 Stanje proizvoda
Proizvod originalno zapakiran Proizvod nije korišten  već isključivo isprobana funkcionalnost Proizvod korišten / oštećen
Knjige 0,00% 0,00% 100,00%
Uredski materijal 0,00% 0,00% 100,00%
Školske torbe/pernice 0,00% 0,00% 100,00%
Školski i uredski pribor (olovke,bojice,  geometrijski pribor …) 0,00% 0,00% 100,00%
Igračke 0,00% 0,00% Ovisi o procjeni štete službenog servisa ili dobavljača
Darovi i poslovna galanterija, tekstil 0,00% 0,00% 100,00%
Čišćenje i higijena 0,00% 10,00% 100,00%
Računala, IT oprema i periferija, Ostalo Ovisi o procjeni štete službenog servisa ili dobavljača

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Antao 2002 d.o.o. ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda.

Antao 2002 d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Antao 2002 d.o.o. u suradnji sa servisom određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon primitka proizvoda. Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novčanih sredstava kupcu biti će izvršen najkasnije u roku od 5 radnih dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva i ti slučajevi uključeni su u gornje tablice. Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku:

Zakon o zaštiti potrošača https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_02_19_203.html

 Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

U slučaju da je Kupac iz bilo kojeg razloga nezadovoljan može uputiti prigovor poduzeću Antao 2002 d.o.o.

Antao 2002 d.o.o. vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte na adresu Ulica kardinala Franje Kuharića 1A, 10430 Samobor, telefona 098 9817960 ili putem maila info@antao2002.hr . Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe i broj računa. Antao 2002 d.o.o. će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

U slučaju spora pred sudom je nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja.

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).

Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR

 Načini plaćanja

Internet trgovina antao2002.hr  Vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta i to:

  • Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke (plaćanje pouzećem): Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućuje da iznos narudžbe platite prilikom same dostave na navedenu adresu.
  • Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.
  • Plaćanje kreditnim karticama: American Express, Visa, MasterCard, Diners i Maestro
  • Internet bankarstvom, mobilnim bankarstvom. Kod izbora ovog načina plaćanja, na Vašu email adresu šaljemo ponudu sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu zatim možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl. Uplate se vrše na naš IBAN: HR4524840081135346224 otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d.

NAPOMENA: za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon što uplata bude vidljiva na našem žiro računu.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene proizvoda (iznosa navedenog na potvrđenoj narudžbi) iznosi 3 (tri) dana od dana kada Kupac zaprimi obavijest Prodavatelja o potvrđenoj narudžbi, osim u slučaju plaćanja pouzećem. U slučaju da Kupac u tom roku ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene, a Prodavatelj i Kupac nisu ugovorili nešto drugačije, potvrda narudžbe postaje neobvezujuća za Prodavatelja i ista se briše iz sustava.

Ako Platitelj nije osoba koja prima proizvod, Prodavatelj pridržava pravo na dodatnu provjeru identiteta i suglasnosti za plaćanje naručene robe i ovim uvjetima.

 Garancija i servisiranja

Komercijalno jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje, upute za uporabu, popis ovlaštenih servisa, upozorenje o mogućoj opasnosti pri uporabi, i sl. nalaze se priložene uz proizvod, te u smislu čl.46. st. 6. Zakona o zaštiti potrošača Prodavatelj smatra da je Kupac time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o podacima vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.

Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa.

Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s uputama na jamstvenom listu.

 Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate  putem e-maila: info@antao2002.hr